Reference

Ubytovanie v La Pinta Beach Clubu

Vážená pani Malíková,
chceli by sme sa týmto poďakovať za príjemné chvíle, ktoré ste nám umožnili stráviť vo Vašom zariadení Hotel La Pinta na ostrove Tenerife. Starostlivosť, ktorú ste nám venovali - ako tu na Slovensku, tak aj počas pobytu zo strany delegáta Radima a sprievodcu Borisa - bola maximálne profesionálna. Aj preto sme po návrate začali uvažovať o najbližšej dovolenke z ponuky katalógu.
Ďakujeme
S pozdravom
rodina Schlettová